Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
126280/07.06.2023 - Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023, DJ 121G poz km 8+000 – 11+240
125881/31.05.2023 - Servicii de întreținere program de evidența economico-financiară
121939/28.04.2023 - Servicii postale
108529/22.12.2022 - Elaborare Strategie de incluziune a comunităților de romi din județul Harghita
124546/19.05.2023 - Furnizarea produselor informative şi de promovare necesare derulării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP)
123585/15.05.2023 - Servicii de sonorizare, respectiv de transmisie live, pe site-ul propriu al Consiliului Județean Harghita și pe rețelele de socializare, a ședințelor Consiliului Județean Harghita sau a altor evenimente
123315/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidența Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 - Clădire administrativă și centrala termică (elaborare DALI)”
123310/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10 (elaborare DALI)”
123309/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7”
123263/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie (elaborare DALI)”
123257/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a imobilului Vila Nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod (elaborare DALI)"
123236/11.05.2023 - Execuția lucrărilor necesare pentru continuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
123163/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Școlii Populare de Arte și Meserii a Județului Harghita (elaborare DALI)
122971/10.05.2023 - Servicii de mentenanță, reparare și întreținere a sistemelor electrice și electronice de acces și securitate ale clădirilor Consiliului Județean Harghita
122776/09.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” – actualizare DALI
122733/08.05.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
122727/08.05.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
122077/02.05.2023 - Servicii de expertiză tehnică care cuprind expertize asupra structurii de rezistență și analiză energetică respectiv audit energetic a unor imobile situate în județul Harghita
121918/28.04.2023 - Servicii de telefonie mobilă și de internet mobil, pentru CJH
120098/12.04.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
120097/12.04.2023 - Întreținere curentă/periodică – plombări/covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
109808/09.01.2023 - Plombarea cu mixtura stocabilă rece
119521/05.04.2023 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației și lucrări de siguranță rutieră pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2023-2024
119519/05.04.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2023-2024
119517/05.04.2023 - Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2023-2024
118266/24.03.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita” – actualizare DALI
118166/23.03.2023 - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
117610/17.03.2023 - Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3 - Autovehicule gama Dacia aflate în afara termenului de garanție
117525/16.03.2023 - Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 4 - Autovehicule gama Renault aflate în afara termenului de garanție
117360/14.03.2023 - Elaborare studii de necesitate (specialitate) în domeniul educație și IT conform apelului de proiecte Componenta C15

Pagini