Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
118166/23.03.2023 - servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
117610/17.03.2023 - Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3 - Autovehicule gama Dacia aflate în afara termenului de garanție” aparținând ISU „OLTUL” al Judeţului Harghita
117525/16.03.2023 - Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 4 - Autovehicule gama Renault aflate în afara termenului de garanție
117360/14.03.2023 - Servicii de elaborare studii de necesitate (specialitate) în domeniul educație și IT
133956/25.08.2023 - Furnizare software GIS – Sistem Informațional Geografic
132909/10.08.2023 - Actualizare Proiect tehnic și expertizarea lucrărilor executate, pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”
129378/06.07.2023 - Servicii de consultanță financiară pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne din Trezoreria Statului
121204/24.04.2023 - Servicii de expertiză tehnică pentru ”Refacere și consolidare corp drum, pe DJ 135, km 63+957 – 73+297”
114531/22.02.2023 - Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere de birou și computere personale, pentru imprimante, copiatoare și faxuri și pentru servere
133023/11.08.2023 - Contract subsecvent - Servicii de curățenie
133018/11.08.2023 - Servicii de curățenie
130141/13.07.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
129989/12.07.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
129987/12.07.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
112285/03.02.2023 - Servicii de elaborare DALI ”Refacere podeț pe DJ 121G km 9+110 și consolidare apărare de mal cu zid de sprijin”
125461/25.05.2023 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2023
123775/16.05.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
119371/04.04.2023 - Servicii de acordare de credit de investitii in suma maxima de 50.000.000 lei
131750/31.07.2023 - Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri, reabilitare clădire pentru incubator de afaceri în orașul Bălan Cod SMIS 152031 –Proiectare faza PT + DTAC + Execuție lucrări
131739/31.07.2023 - Servicii de curăţenie în palatul administrativ al judeţului Harghita, aflat în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr 5, respectiv a curăţeniei şi deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al judeţului Harghita
131440 din 27.07.2023 - „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, - Autovehicule gama DACIA aflate în afara termenului de garanție” aparținând Consiliului Județean Harghita
127797/21.06.2023 - Servicii de supraveghere a lucrărilor ”Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
127682/20.06.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
127574/19.06.2023 - Amenajări exterioare, racorduri la utilități pentru Amenajare ambulatoriu la parter si etajul 1 al cladirii Policlinica din Miercurea Ciuc, judetul Harghita
127135/15.06.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
126828/12.06.2023 - Servicii de consultanță pentru elaborarea și depunerea unei Cereri de finanțare în cadrul apelului „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi” Microbuze electrice pentru elevi din Componenta 15
126590/09.06.2023 - Servicii de aplicații în rețeaua Facebook și Instagram
126554/08.06.2023 - Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor
126524/08.06.2023 - Servicii de asigurare pentru autovehicule – Lot 2 Servicii de asigurare facultativă de autovehicule (CASCO) pentru autovehiculele Consiliului Județean Harghita
126296/07.06.2023 - Servicii de elaborare a „Studiului de fezabilitate pentru Școala Specială Sf. Ana Miercurea Ciuc”

Pagini