Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
146710/22.12.2023 - Plombarea cu mixtura stocabilă rece
144895/08.12.2023 - Reabilitare DJ 137
143330/24.11.2023 - Servicii de supraveghere a lucrărilor ,,Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise
143101/22.11.2023 - Servicii de dirigenție de șantier„Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri, reabilitare clădire pentru incubator de afaceri în orașul Bălan” Cod SMIS 152031
140488/30.10.2023 - Elaborare a proiectului aferente obiectivului de investiții ”Refacere podeț pe DJ 121G km 9+110 și consolidare apărare de mal cu zid de sprijin”
140447/27.10.2023 - Elaborarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale colectate separat în mediul rural în zone de case de vacanță și condominii, cu insule ecologice digitalizate
140427/27.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 18
140425/27.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 17
140330/27.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 18
140329/27.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 17
140239/26.10.2023 - Servicii de consultanță pentru managementul proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, prin dotarea unității de asistență ambulatorie”
139710/23.10.2023 - Servicii cadastrale având ca obiect întocmirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară
139611/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 6 în perioada 20.10.2023-30.04.2024
139608/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 5 în perioada 20.10.2023-30.04.2024
139607/20.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 3
139530/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 7 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139529/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 9 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139528/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 8 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139527/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 16 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139525/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 15 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139523/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 13 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139520/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 12 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139519/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 11 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139518/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 10 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139517/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 14 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139516/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 4 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139469 data 19.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 2 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139467 data 19.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 1 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139444/19.10.2023 - Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni
139118/17.10.2023 - Servicii de implementare sistem IT în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Pagini